• Cliënten uit diverse sectoren die een ontwikkeladvies willen
 • Bedrijven die strategische loopbaanondersteuning willen in de vorm van een career centre of inhouse career management
 • Bedrijven die professionele ondersteuning willen bij het in kaart brengen van de vitaliteit van hun medewerkers.
 • Hoogopgeleide cliënten die ondersteuning zoeken bij het bepalen van de juiste vervolgfuncties in de juridische hoek.
 • Zeer ervaren ondernemers uit de cultuur- en energiesector, die zich afvragen of ondernemen nog steeds voldoende uitdaging voor hen biedt.
 • Ondernemers in de dop die hulp willen bij het opstarten van een eigen bedrijf.
 • Managers en directeuren die een sparring partner op niveau willen bij het vervolg van hun loopbaan.
 • Clienten uit de financiële sector die willen onderzoeken wat een passende loopbaanstap zou kunnen zijn als zij boventallig worden.
 • Clienten die vanuit een burn-out of andere moeilijke privé situatie zichzelf op werkgebied weer opnieuw moeten uitvinden.
 • MBO cliënten uit de zorgsector die hun baan dreigen kwijt te raken en willen weten of een vervolgopleiding op HBO niveau een goede keuze zal zijn.
 • Bedrijven die van start willen gaan met duurzame inzetbaarheid.
 • Bedrijven die hun medewerkers willen ondersteunen bij omscholing en het maken van een plan B.